dne

Sodality Of The Immaculate Conception Of Maria (Kopano ya kemolo ya Maria)

Kopano ya kemolo ya Maria ya Senang Sekodi e qadile ka 2014 mona PHUTHADITJHABA PARISH.Ho ne hose Bonolo,ho bile boima,ra batla re nyahama.Ba bang ba wa tseleng ena.Ra amohelwa jwalo ka bakokoti ka October 2014,ke father Stanley Khoza a re etseditse boikhutso phuthehong ya st Martin.
Selemo sa 2015 kaofela ha sona, re la ba le boitukisetso ba kapeso tsa rona, kgwedi le kgwedi, ho utlwisisa ka kopano ya rona. Ka kgwedi ya August,  phuthehong ya Nyollelo ya Maria Lehodimong, ra ba le boikgutso ba letsatsi ho lokisetsa reterete ya December bakeng la kapeso ya rona. Tsena tsoohle di etswa ke ntata rona semoyeng (Fr Khahliso Mofokeng)a kwala selemo ka boikgutso, phuthehong ya Martin de Porres ya halalelang, ho tloha 18 – 20-12-2015 a re apesa hoba ditho tse felletseng.
Re le ditho tsa Kemolo re entse boitlamo ba hore ka di 20-12-2015 ene ele qaleho yaho itshupa dikerekeng kaho fapana. Selemo sena sa Mohau, re nkile diketso tsa mohau, e le seo re tla itshupa ka sona setjhabeng sa mona Qwaqwa.
Moqebelo o mong le o mong wa pele, ho hlahlama Labohlano la pele, re kopana le Mmopi wa rona Sehlabelong sa Mmissa ho rapella merero ya rona le ya kopano.
-Re ikemiseditse ho thusa Parish ya rona jwalo kaha molaotheo wa kopano o re laela ho etsa jwalo, ka pelo tse tletseng lerato le boinehelo bo phethahetseng.
-Parish ya rona e tla bonahala le ho tsebahala hore kemolo e teng eya phela.Re leboha bo Fr ba latelang FR. Dikotsi Mofokeng,FR Sfiso Thusi le FR Khahliso Mofokeng e leng Ntata Matsibolo ana.
Maria ya Senang Sekodi a tsejwe-a ratwe a hlonephehe Malapeng,Metseng le setjhabeng
Pele ya Pele Makemolo a Kgabane

DSC_0093 (2)  DSC_0092 (2) DSC_0036DSC_0090

Report by
Mme Puleng Maroale le Mme Matshediso Mapota
(Phuthaditjhaba parish: Qwaqwa deanery)