Deacons

LELUKA: 
John Bosco
PO Box 6, Harrismith 9880
Tel: 058 622 1570

MOFOKENG:
Daniel
2059 Tumane St. Bohlokong 9700
Tel: 058 304 1171

MOHLAPING:
Vincent
PO Box 14653, Witsieshoek 9870
Tel: 058 721 0158

MOKHESENG:
Benedict
PO Box 1023,Ficksburg 9730
Tel: 051 938 0355

MOKOENA, Lerato Aaron
PO Box 10947, Mokodumela, 9866
Cell: 0720770551
Tel: 058 721 0532
E-mail:aaronmokoena88@mail.com